تشکر خمسه از یک دزد با معرفت درتلویزیون!

تشكر خمسه از یك دزد با معرفت درتلویزیون!
آینده
شفاف - ۲۷ مرداد ۱۳۹۰

پارس توریسم:پنج شنبه شب و در یکی از برنامه های شبانه شبکه سوم سیما علیرضا خمسه که به عنوان مهمان در این برنامه حضور یافته بود روایت جالبی از دزدیده شدن کبفش در روز گذشته بازگو کرد.  خمسه تعریف کردکه روز گذشته و در خیابان وقتی که دزدی در حال دزدیدن کیفش بوده، خمسه صدای خود را تغییر داده و با تقلید صدای پنجعلی سریال پایتخت خطاب به دزد می گوید: بی معرفت من پنجعلی ام. خمسه تعریف می کند با این حرفها، بیش از آنکه خودش شوکه شود آن دزد شوکه شده است. خمسه در ادامه تعریف می کند که با مراجعه به کلانتری متوجه می شود که آن دزد ماجرا، کیف او را برایش فرستاد و پس از آنکه پولهای داخل آن را برداشته کیف او را که درونش دسته چک و چیزهای مهم دیگری بوده به او بازگردانده است. خمسه درادامه از آن دزد به عنوان دزد با معرفتی یاد می کند و می گوید با ذکر این ماجرا خواسته از آن دزد با معرفت تشکرکند!.

منابع خبر