ملاک تبدیل و تمدید وضعیت رؤسای مراکز علمی کاربردی

ملاک تبدیل و تمدید وضعیت رؤسای مراکز علمی کاربردی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۵ مهر ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، محسن محمدزاده از تأثیر نمره آزمون دوره‌های توانمندسازی رؤسای مراکز آموزشی در تبدیل و تمدید وضعیت رؤسای مراکز خبر داد.

وی افزود: جلسات کمیته انتصاب رؤسای مراکز مطابق با تقویم زمانبندی در هرماه به منظور بررسی پرونده‌های تبدیل و تمدید وضعیت رؤسای مراکز، برگزار می‌شود. در این جلسات پرونده‌های ارسالی از سوی واحدهای استانی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی‌کاربردی گفت: تاکنون ۳۸ جلسه کمیته انتصاب برگزار شده و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۳ پرونده در کمیته مربوطه مطرح شده است.

محمدزاده ادامه داد: با توجه به برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای رؤسای مراکز آموزشی و برگزاری آزمون دوره اول در دو مرحله و نیز اهمیت گذراندن این دوره‌ها برای رؤسای مراکز و تاکید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از این پس پرونده افرادی که در دوره‌های توانمندسازی شرکت و در آزمون‌های مربوطه حد نصاب لازم را کسب کرده‌اند، در دستور کار کمیته قرار خواهد گرفت.

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز