تلاش برای تعدد مرزهای مشترک با کشورهای مختلف در حال انجام است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

سنندج- ایرنا- معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: تلاش برای موافقت کشوری‌ها برای بازگشایی مرزهای متعدد در حال انجام است

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸