علی اکبریان مشمول عفو می شود

علی اکبریان مشمول عفو می شود
فرهیختگان
جهان نیوز - ۲۲ بهمن ۱۳۸۹

 یک منبع موثق قضایی در این رابطه به سایت گل گفت:«عفو ۲۲بهمن برای اکبریان فرصت مناسبی است تا از اشد مجازات رهایی یابد.با توجه به اینکه این چهره ورزشی ابراز ندامت نموده وعرف واصل قانون هم بر متنبه شدن مجرمین است با او برابر رافت اسلامی رفتار خواهدشد.» اکبریان حدود ۸ماه است که در زندان به سر می برد وحتی احتمال اعدام او هم می رفت اما با این تفاسیر باید دید حکم جدید او که شامل تخفیف در مجازات است چیست

منابع خبر