افتتاح نمایشی برخی مدارس شادگان

افتتاح نمایشی برخی مدارس شادگان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۱۷ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: شادگان مدارس

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۱ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰