حمله به بنرهای سید حسن خمینی در تهران

حمله به بنرهای سید حسن خمینی در تهران
پیک ایران
پیک ایران - ۳ اسفند ۱۳۹۴شماری از افراد ناشناس به بنرهایی با تصویر سیدحسن خمینی و صالحی منش (نامزد مجلس از حوزه تهران) حمله کردند.

به گزارش خبرنگار عصرایران این افراد بنرها را پاره کردند و پایین کشیدند. آنها از معرفی خود یا ارایه هر گونه مجوز قانونی خودداری کردند.

این اقدام آنها با مخالفت و مقاومت شماری از مردم عادی و حامیان صالحی منش کاندیدای مجلس روبه رو شد و به درگیری با مهاجمان انجامید.

مهاجمان گفته بودند فکر می کردند در بنر عکس کروبی است.

قبل از این هم شماری از افراد ناشناس در حمله مشابه بنر تبلیغات انتخابات با تصویر سیدحسن خمینی (نوه خمینی) و صالحی منش کاندیدای نمایندگی مجلس را پاره کردند.

آخوند  صالحی منش استاندار سابق قم و فرمانده پیشین واحد حفاظت از خامنه ای بود.

منابع خبر