جمع آوری کتاب های «مسئله دار» از نمایشگاه کتاب تهران

یورو نیوز - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

در حالیکه چند روز از شروع کار بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می گذرد، خبرگزاری های داخلی از جمع آوری چند کتاب «مسئله دار» به وسیله…

منابع خبر
نمایشگاه کتاب تهران زیر تیغ سانسور انقلاب اسلامی - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴