علی ربیعی: دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه‌هاست

صدای آلمان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی گفت شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌ها دارد به سمتی پیش می‌رود که در مسابقات لیگ هم حضور یابند. ربیعی اخراج بولتون را موضوع داخلی آمریکا خواند و از پافشاری دولت برای پذیرش FATF خبر داد

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸