صدور مجوز رسمی گرانی خودرو توسط دولت/ قیمتها چقدر افزایش می‌یابد؟

صدور مجوز رسمی گرانی خودرو توسط دولت برای دومین بار در سال‌جاری
آفتاب
خبرگزاری مهر - ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب وزیران عضو کارگروه کنترل بازار و تائید رئیس جمهور، نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک داخلی تغییر کرد که براساس آن، خودروسازان مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز) را گرفتند.

فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای خودروسازی منوط به اجرای تعهداتی چون افزایش تولید و عرضه خودرو شده است.

فعالان بازار خودرو، از مصوبه جدید دولت به عنوان افزایش قیمت خودروهای داخلی برای دومین بار یاد می‌کنند. قیمت خودروهای داخلی یک بار در مهرماه سال‌جاری توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بین ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافته بود.

گفته می شود مبنای قیمت جدید خودروهای داخلی میانگین قیمت کارخانه و بازار خواهد بود. به عنوان مثال، اگر قیمت خودرویی در بازار ۳۹ میلیون تومان و کارخانه‌ ۱۹ میلیون تومان است، قیمت جدید کارخانه‌ای این نوع خودرو بین ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان و شاید بیشتر تعیین خواهد شد.

همین مسئله موجب شد تا در یک ماهه اخیر قیمت حاشیه بازار خودروهای داخلی با تغییرات هفتگی و حتی روزانه، به حداکثر خود برسد تا خودروسازان بتوانند بیشترین افزایش قیمت را داشته باشند.

حال باید منتظر قیمت‌های جدید خودروسازان داخلی که قرار است با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود، باشیم تا از میزان دقیق افزایش قیمتها مطلع شویم.

منابع خبر