دستور وزیر کشور ایران برای بررسی دلیل لغو سخنرانی مطهری

دستور وزیر کشور برای بررسی علت لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد
خدمت
بی بی سی فارسی - ۳۰ آبان ۱۳۹۵

هم‌زمان با دستور وزیر کشور ایران برای بررسی علت لغو سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران در مشهد، سخنگوی وزارت کشور اقدام دادستان این شهر را "ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان" خوانده است

منابع خبر
دستور وزیر کشور برای بررسی علت لغو سخنرانی مطهری در مشهد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ آبان ۱۳۹۵