گرازش پوشش واکسیناسیون دوز اول و دوم در کشور

گرازش پوشش واکسیناسیون دوز اول و دوم در کشور
تابناک
تابناک - ۴ دی ۱۴۰۰

در اینفوگرافی زیر گزارش واکسیناسیون هفتگی کوید ۱۹ و نگاهی به پوشش واکسیناسیون دانش آموزان و دانشجویان ارائه شده است

منابع خبر

اخبار مرتبط