قصه خیانت ماهواره ای،همدم این روزهای خانواده !

قصه خیانت ماهواره ای،همدم این روزهای خانواده !
خدمت
خدمت - ۲۵ مهر ۱۳۹۲


 روابط فرا زناشویی که برخی به تعبیری از آن به عنوان خیانت تعبیر می کنند این روزها بیش از گذشته در رسانه های کشور مطرح می شود.رسانه هایی که هر کدام دلایلی را برای این اتفاق وپدیده شوم اجتماعی نام می برند.عدم برآورده شدن نیازها ،پایبند نبودن به اخلاق،سست شدن بنیان خانواده ودیگر چیزهایی که به عنوان دلیل در رسانه ها مطرح می شود.در این بین به نظر می رسد که باید به سرفصلی تازه در این باره توجه داشت .سرفصلی که این بار رسانه ها در آن نقش مهمی دارند.به نوعی که رسانه در این باب خود نقش افزایش دهنده عنصری به نام خیانت در جامعه ایران را دارد.چند وقتی می شود که شبکه های ماهواره ای برای مخاطبان ایرانی اقدام به پخش سریالهایی می کنند که درآن خیانت وبه نوعی روابط خارج از دایره خانواده به شکل آشکاری به نمایش گذاشته می شود.

شاید نام بردن از این سریالها باعث تبلیغ آنها شود اما آنچه که امروز در این سریالها رخ می دهد ومخاطب ایرانی در همه سنین به تماشای هر روزه آن می نشیند می تواند رقم زننده فاجعه ای باشد.فاجعه ای که به مرور زمان تاثیراتش در زندگی ایرانیها وبه ویژه در ساختار زندگی های نوبنیان نمایان می شود.

موج تازه سریالهای ماهواره ای در راه!

سهیل سماوات ،کارشناس ارتباطات واستاد دانشگاه،دراین باره می گوید:حجم گسترده ای از این سریالها در راه است.به شکلی که تعداد این سریالها درآینده ای نه چندان دور از سوی شبکه های متعدد فارسی زبان غربی افزایش می یابد.داستان بسیاری از این سریالها به صورت زنجیره ای از نقاط مشترکی برخوردار است.رابطه یک زن با مردی به غیر از همسرش یا رابطه مردی با دختر جوانی به غیر از همسر فعلی اش از جمله نقاط مشترک در سناریو این گونه محصولات محسوب می شود.سناریوهایی که با یک نگاه تخصصی می توان به شاکله سست آن پی برد.

سهیل سماوات در ادامه می افزاید:بسیاری از این گونه محصولات که در برخی شبکه های فارسی زبان از طریق ماهواره ها به نمایش گذاشته می شود ازآثار درجه چندم آمریکایی جنوبی است.برخی از آنها هم از تولیدات کشور ترکیه هستند.ترکیه ای که به هیچ وجه در زمینه تولید سریالهای مناسب هیچ گاه حرفی برای گفتن نداشته است.این استاد دانشگاه می افزاید:ترکیه چندسالی است که با تزریق وحشتناک پول به برخی شبکه های خود وبه نوعی جلب سرمایه گذاری دراین حوزه،به سمت تولید محصولات فله ای گام برداشته است.محصولاتی که نه فیلمنامه مناسبی دارند نه پیام خاصی را منتقل می کنند.بسیاری از این تولیدات هم بالای ۲۰۰ قسمت هستند.

قبح زدایی از خیانت با طعم سریال

پرویزخسروی،روانشناس وپژوهشگر درادامه خاطرنشان می سازد:بسیاری از این سریالها از ابتدا تا آخر روابط فرازناشویی را به شکل عریانی به نمایش می گذارند.به شکلی که مخاطب بارها شاهد عشق ورزی همسران به غریبه ها وبیگانه های خارج از محیط خانه هستند.این مسئله به مرور زمان می تواند برای برخی مخاطبان از خیانت قبح شکنی کند.بسیاری از مخاطبان افراد عام جامعه هستند وبه همین دلیل پتانسیل جدی در تحت تاثیر قرار گرفتن از این گونه محصولات دارند.در واقع آنچه که مخاطب دراین باره شاهد است سناریویی می باشد که تنها هدفش زیباسازی خیانت است.پرویز خسروی،استاد دانشگاه وروانشناس حوزه رسانه با اشاره به فرآیند ذهنی قبح زدایی عنوان می کند:این فرآیند در ابتدا از این شکل می گیرد که مخاطب به داستان این سریالها اعتماد می کند.به شکلی که در ادامه به انتظار قصه این سریال می نشیند.هنگامی که چنین اتفاقی رخ می دهد به تدریج سیگنالهای سریال به ذهن مخاطب نفوذ می کند.مخاطب در این دچار تضاد درونی با باورهای خود می شود.تضاد درونی که یک سوی آن پیوند با بنیان خانواده به سبک ایرانی قرار دارد ویک سوی دیگر آن آنارشیسم هیجانی و بی بندوباری است.این پروسه به تدریج مانند سرطان، فکر را فرا می گیرد.در گذر زمان وارد کنشهای رفتاری او هم می شود وبه این ترتیب با فردی رو به رو خواهیم بود که رفتاری مغایر با اصول اخلاقی جامعه ایران دارد.

نیش سریالهای ترک در قلب خانواده ایرانی

صحبتهای این استاد دانشگاه در حالی است که در چند وقت اخیر مسائلی مثل عشقهای مثلثی وخیانت به شکل جدی جامعه ایران را مورد تهدید قرار می دهد.این تهدید می تواند در گذر زمان بحرانهای فراگیری را ایجاد کند که تاثیر آن از دامنه موضوعی خیانت فراتر می رود.

پرویز خسروی در این باره بیان می دارد:هنگامی که چنین اتفاقی رخ می دهد به تدریج جوان مجرد جامعه هم نسبت به ازدواج بدبین می شود.در واقع آنچه که با آن امروز دراین باره روبه رو هستیم یک تهاجم همه جانبه از سوی شبکه های ماهواره ای به بنیان اخلاق جامعه ایرانی محسوب می شود.این شبکه ها هر روز بیشتر می شوند وبه تبع محصولاتی این چنینی افزایش می یابند.آنها سعی می کنند که ذائقه مخاطب ایرانی را به چنین محصولاتی عادت دهند.

در همین باره سهیل سماوات،کارشناس ارتباطات براین باور است که راه حل در اختیاررسانه ملی قرار دارد.به این صورت که این رسانه باید تلاش کند تا در قالبی جدید ومنطبق با اصول دینی واخلاقی، سریالهایی را تولید کند.اولاً این سریالها باید بتوانند نیاز مخاطب را به مباحث جدی تامین کند.دوماً این محصولات باید به سمتی گام بردارند که مخاطب ایرانی احساس تکراری بودن سناریو آنها را نداشته باشد .راه حل این مسئله هم در نگاه دقیق تر به سناریوها نهفته شده است.

علی فرازمند
.

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبر آنلاین - ۱۵ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۱۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ مهر ۱۳۹۲
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ مهر ۱۳۹۲