ضرورت فوری کشور

ضرورت فوری کشور
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۴ آذر ۱۳۹۹

موج ایران هراسی که وابستگان آمریکا و متحدان اسرائیل درمنطقه علیه جمهوری اسلامی ایران راه انداخته اند راه را برای مقاصد سیاسی و نظامی آنان هموارکرده است . هنر دولت ایران این بود که متحدان اسرائیل را با اثبات حقانیت خود دراتهام دستیابی به تسلیحات هسته ای ناکام گذاشت . و اینک با پایان عمر سیاسی ترامپ متحد سرسخت و سبک مغز اسرائیلی ها که با کشتن سردار بین الملل اسلامی شهید سلیمانی احساس می کنند درایجاد اتحاد میان اعراب که با ما پیوند اعتقادی به قدمت ظهور اسلام داشته اند برعلیه ایران توفیقاتی بدست آورده اند که با رفتن ترامپ ممکن است این فرصت طلائی را ازدست بدهند .ترور اندیشمندان و فعالان دانش هسته ای و نظامی کشور گاهی در جهت ارعاب ملت و دادن امید به متحدین عربی اسرائیل است .

غافل از اینکه شهادت امثال فخری زاده به انسجام ملی ایرانیان ووطن دوستان کمک خواهد کرددرشرایط حاضر که دشمن در صدد شیطنت و تحرکات جدیدی علیه ایران است ، همه نیروها باید در مقابل شیطنت های احتمالی یدواحده باشند دستگاه های امنیتی بایدتمرکز خود را به روی مقابله با تحرکات سازمان های جاسوسی بگذارند وسیاستمداران و مدیران کشور درجهت جلب اعتماد عمومی مردم نسبت به برنامه های امیدوار کنند ه بکوشند عبور ازاین بحران سخت و غلبه براتحادنامقدس و شوم عبری –عربی ، که با حمایت ترامپ درسالهای گذشته درمنطقه شکل گرفت جزدرسایه اتکاو ایمان بخداوند قادر وهمدلی و همراهی ملت و یکپارچگی ارکان نظام سیاسی کاری بسیار دشوار وحتی نا ممکن خواهد بود. تفرقه رمز پیروزی دشمن و شکست کشور است . اختلافات داخلی را حتی اگر شده موقتاً کنار بگذاریم و همه متوجه برنامه های دشمن برای تضعیف کشور شویم که آرامش مردمرا به هم ریخته است مبادا هموطنان ما درفضای مجازی که تحت رصد بیگانه هست ، با طرح گله ها و نظرات خود حتی بحق ، مایه شادکامی دشمنان میهن شوند! همه در جهت حمایت از هویت ، موجودیت و یکپارچگی وطنی که در معرض تاخت و تاز بیگانگان و ندانم کاری های دوستان گج فهم است باید متحد شویم و بیاد آوریم کلام خداوند متعال را :
  وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ
و با یکدیگر نزاع نکنید، که سست می‌شوید ومهابت و قوّتتان از بین می‌رود، و صبر کنید، همانا خداوند با صابران است.

دولت جمهوری اسلامی با اتخاذ تدابیر همه جانبه و رفع شکاف های موجودسیاسی وامنیتی باید اقتدار خودرا درصیانت از منابع انسانی و طبیعی خود در اسرع وقت به دشمن نشان دهد.کسانی که ازآرامش واقتدار ایران درهراسند باید هراس دردل آنان انداخته شود بدون اینکه هزینه ای جدید برملت بزرگ ایران ایجادگردد.

"موج ایران هراسی که وابستگان آمریکا و متحدان اسرائیل درمنطقه علیه جمهوری اسلامی ایران راه انداخته اند راه را برای مقاصد سیاسی و نظامی آنان هموارکرده است "شهادت یک عنصر خدوم وارزشمندملی شهید فخری زاده فرصتی برای تسویه حسابهای سیاسی نیست باید برای رفع مناقشات سطحی ودشمن شادکن خاتمه دهیم و درکنار یکدیگر درمقابل دشمن خارجی که قصد جان حافظان امنیت ملی و دانشمندان میهن را کرده است یکپارچه شویم ابهت و صلابت ایرانیان را با اتحاد ملت ووحدت کلمه در مقابل دشمنان صیانت کنیم و امید های واهی را به ایجاد تفرقه وزمینه سازی برای تهاجم وسیع و هدف گرفتن غیرت ملی ایرانیان جدی بگیریم.

تحمل یکدیگر و مدارا با هموطنان را درسرلوحه کارمان قرار دهیم این موضوع برای کلیه دستگاه های حاکمیتی که الگوی رفتاری جامعه منبعث ازاقدامات آنهاست بسیار اهمیت دارد باید در تعلق خاطر نسبت به مصالح کشور و آینده وطن شان را زنده کرد وبذرامید رابجای یأس و دلزدگی جایگزین نمود. موج ناجوانمردانه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم راکه با فرصت طلبی عده ای قلیل از هم وطنان سودجو تشدید شده ومردم رادرمعرض فشارهای روحی وروانی قرارداده است بایدتقلیل دهیم .وقت آن رسیده است که مجلس و دولت وارکان حاکمیت ، ضرورتهای مهم ملی و اولویت های جامعه را درست تشخیص دهند و دست دردست هم دهند و ازبارمشکلات مردم بکاهند ، ستون فقرات مردم که ستون فقرات کشوردرمقابل فشارهای دشمن هستندنباید شکسته شود راه ها راباید برفرصت طلبان وسودجویان ببندیم وبرای رفاه مردم وآرامش فکری آنان هرروز دراندیشه طرح نوباشیم....

* استاندار سایق سمنان

منابع خبر

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۲ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۱۳ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۱۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز