راهپیمایی جهانی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی

طرفداران محیط زیست در ۱۶۱ کشور چهار گوشه جهان با برپایی راهپیمایی به اقدامات دولت ها در تخریب محیط زیست اعتراض کرده و خواستار اقدام فوری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی شدند
اخبار روز
صدای آلمان - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

از ملبورن تا نیویورک؛ پیش از برگزاری نشست‌های سازمان ملل، در سراسر جهان صدها هزار نفر برای حفاظت موثرتر از اقلیم به خیابان‌ها رفتند. سازماندهندگان این جنبش، از "بزرگترین راهپیمایی زیست محیطی تاریخ سخن" می‌گویند

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

آفتاب - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
روزنما : دیدار مجدد ظریف با جان کری در نیویورک
اخبار روز - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳