اعلام وصول استعفای مطهری و چانه‌زنی باهنر

تقاضای استعفای علی مطهری اعلام وصول شد
خبرگزاری دانشگاه آزاد
تابناک - ۱ آبان ۱۳۹۰

امروز علی رغم وعده بی مورد و خارج از قانون باهنر، نایب رییس مجلس مبنی بر مهلت یک هفته ای برای در دستور قرار گرفتن سوال از رییس جمهور، استعفای مطهری ، نماینده مردم تهران اعلام وصول شد که این رفتار هیات رییسه آنهم پس از ۶ ماه تعلل، جای تامل و نکاتی را در بر دارد.علی مطهری، که با لیست حامیان دولت وارد مجلس هشتم و پس از چندی خود یکی از منتقدین دولت شد، در اعتراض به بایکوت شدن طرح سوال از رییس جمهور، ابتدا تهدید و سپس نامه استعفای خود را تقدیم هیات رییسه کرد. از انجاییکه مطهری از نمایندگان فعال و پیگیر سوال از رییس جمهور بود و جزو معدود نمایندگانی است که از امضاها و امضا کنندگان سوال خبر دارد، استعفای وی فقط به دلیل عدم طرح سوال از رییس جمهور تقدیم هیات رئیسه شد و بنابراین دلیل دیگری نداشته است.از سوی دیگر اعلام وصول استعفای مطهری از سوی هیات رییسه مجلس و در ناباوری بسیاری از نمایندگان این ذهنیت را به دنبال دارد که هیات رییسه بنابر ملاحظاتی که فقط برای خودش روشن است، نمی خواهد سوال از رییس جمهور را به جریان بیندازد. زیرا در این صورت استعفای مطهری و اعلام وصول آن منتفی می شد.آقای باهنر هفته گذشته در حالی اما و اگرهایی را برای وصول سوال از رییس جمهور اعلام کرد که پیشتر گفته بود سوال از رییس جمهور از حد نصاب افتاده و قابل اعلام وصول نیست، حال چگونه  با اما و اگر ها قابلیت پیدا کرده و یا حد به نصاب رسیده است؟نایب رییس مجلس در حالی هفته گذشته گفت که اگر سوال کنندگان اصرار داشته باشند، سوال از رییس جمهور در دستور کار مجلس قرار می گیرد که بیش از ۶ ماه از تقدیم آن گذشته است و باید تاکنون تکلیف آن مشخص می شد و اگر هم وقت برای رایزینی بیشتر که آقای باهنر ید طولایی در آن دارد، نیاز بود، شش ماه کفایت می‌کرد.به نظر می‌رسد با تقدم اعلام وصول استعفای مطهری نسبت به طرح ۶ ماهه سوال از رییس جمهور، ابتدا استعفای وی در دستور قرار می گیرد و سپس اگر هیات رییسه خواست و رایزنی‌هایش پس از گذشت نمی دانم چند ماه دیگر و آنهم در صورت اصرار نمایندگان پایان یافت ، طرح سوال در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.این رفتار هیات رییسه مجلس در حالی است که دراین مدت۶ ماهه ، هیچ گونه اظهار نظری از سوی دکتر احمدی نزاد در باره سوال و طرح آن در مجلس نشده است و اگر نگوییم سکوت نشانه رضایت است، باید بگوییم که حداقل مخالفتی با آن از سوی وی نشده است و از آنجاییکه احمدی نژاد در تریبون‌های رسمی هم ملاحظات چندانی برای سخن راندن قایل نبوده و بی پروا و شجاعانه سخن می‌گوید، به نظر می رسد امروز هم به دنبال تریبون رسمی مستقیم است تا صحبت‌های خود را بیان کند آنهم وقتی که مورد سوال قرار می گیرد، بنابراین به نظر می رسد برخی در هیات رییسه مجلس از عواقب سخنان رییس جمهور واهمه دارند. به خصوص که در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم.منبع: اعتدال

منابع خبر