کهکشان راه شیری نزدیکتر از همیشه/ تصاویر بخشهای نادیده آسمان شب

کهکشان راه شیری نزدیکتر از همیشه/ تصاویر بخشهای نادیده آسمان شب
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۴ تیر ۱۳۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکس چرنی" عکاس آماتور نجوم توانست با استفاده از یک دوربین معمولی هزاران تصویر از کهکشان راه شیری به ثبت برساند. در این تصاویر که در جنوب استرالیا به ثبت رسیده می توان سیر تغییرات آسمان شب را به خوبی مشاهده کرد. در این تصاویر سیاره ها، ستاره ها، کهکشان راه شیری، ماه، ماهواره ها، هواپیماها و ابرها دیده می شوند که موقعیت آنها لحظه به لحظه در افق تغییر پیدا می کند. عدم وجود آلودگی نوری در بخش جنوبی استرالیا در آشکار شدن جزئیات آسمان شب نقش بسیار کلیدی داشته است. به گفته چرنی بیش از نیمی از زیبایی های آسمان شب به دلیل وجود آلودگی نوری از چشم مردم پوشیده است در حالی که حتی بدون ابزار و با چشم غیر مسلح نیز می تواند این تصاویر را در آسمانی تاریک به خوبی مشاهده کرد.

هدف وی از ثبت این تصاویر نشان دادن واقعیت زیبایی است که در پشت آلودگی های نوری ناشی از زندگی شهر نشینی در آسمان پنهان شده و بسیاری از مردم تا کنون موفق به دیدن آن نشده اند: چهره آسمان شب بدون حضور آلودگی نوری حرکت چرخشی ستاره ها بر فراز آسمان ویکتوریای جنوبی بخشی از کهکشان راه شیری که در آسمان شب قابل مشاهده است چرنی معتقد است بیشتر ساکنان شهرهای در حال توسعه نیمی از زیبایی های آسمان را نمی بینند عکسها در ۶ شب مجزا در طول ۱۸ ماه به ثبت رسیده اند عبور یک سنگ آسمانی از نزدیکی بخشی از کهکشان راه شیری ماه و کهکشان راه شیری

منابع خبر