بازنشستگان بخوانند/ اعلام جزییات قرارداد بیمه درمانی بازنشستگان

بازنشستگان بخوانند/ اعلام جزییات قرارداد بیمه درمانی بازنشستگان
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود خواست خدایی، سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: قرارداد کارگزاری جبران هزینه خسارت درمان ۱۴۰۱ به مدت یک ماه با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ تا پایان فروردین ۱۴۰۲ تمدید شده است.

وی تصریح کرو: کلیه بازنشستگان، از کارافتادگان و وظیفه بگیران می‌توانند از ابتدای سال ۱۴۰۲ به مدت سه ماه، تا پایان خرداد ۱۴۰۲ با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی به آدرس sabasrm.ir نسبت به ثبت درخواست انصراف یا برقراری خود و افراد تحت تکفل نیز اقدام کنند.

۲۲۳۲۲۵

منابع خبر

اخبار مرتبط

عصر اعتبار - ۲۷ آذر ۱۳۹۹