جزئیات تازه ای از تماس های آیت الله خمینی با دولت های کندی و کارتر

پیام‌ محرمانه آیت‌الله خمینی به دولت کندی
گویا
بی بی سی فارسی - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

چهاردهم خرداد، سالگرد درگذشت آیت الله خمینی است. بی بی سی فارسی در یک رشته گزارش، جزئیات تازه ای از تماس های آیت الله خمینی با دولت های کندی و کارتر را منتشر می کند؛ تماس هایی که در آن آیت الله خمینی وعده داده بود که منافع آمریکا به خطر نخواهد افتاد

منابع خبر
پیام‌ محرمانه آیت‌الله خمینی به دولت کندی انقلاب اسلامی - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵