انتصاب معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

تابناک - ۷ مهر ۱۳۹۲

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دکتر رضا ملک زاده را به عنوان معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب کرد.

به گزارش مهر، پیش از این دکتر سیدحسن هاشمی در حکمی، دکتر مصطفی قانعی را به عنوان سرپرست معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب کرده بود.

دکتر ملک زاده سابقه وزارت بهداشت، رئیس مرکز تحقیقات گوارش و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران را در کارنامه خود داشته است.

منابع خبر