سرقت میلیاردی توسط آبدارچی یک بانک!

سرقت میلیاردی توسط آبدارچی یک بانک!
خبرنامه ملی ایرانیان
جهان نیوز - ۱۵ آبان ۱۳۹۰

آبـدارچی یـکی از بانک‌های قم که یک میلیارد تومان پول از صندوق بانک برداشت کرده بود، دستگیر شد.به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس پلیس آگاهی قم گفت: ایـن فرد چهارشنبه گذشته رمز صندوق بانک را به نحوی از صندوقدار بانک دزدید و یک میلیارد تومان پول از صندوق بانک برداشت کرد.سرهنگ حسینی افزود: سارق عصرهمان روز با پول های سرقت کرده یک دستگاه خودرو، و مقداری دلار و یورو خرید که با هوشیاری ماموران پلیس آگاهی قم دستگیر شد

منابع خبر
سرقت میلیاردی توسط آبدارچی یک بانک! خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۵ آبان ۱۳۹۰
سرقت میلیاردی توسط آبدارچی یک بانک! جهان نیوز - ۱۵ آبان ۱۳۹۰