تئاتر شهر در ۳ ماه گذشته چه کرده است؟

تئاتر شهر در 3 ماه گذشته چه کرده است؟
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۵ شهریور ۱۴۰۱به گزارش خبرآنلاین، گزارش آماری عملکرد تالارهای مختلف تئاتر شهر به همراه سایر فعالیت ها و پیگیری های صورت گرفته در بخش های مختلف دیگر این مجموعه اعم از بازسازی، حریم و موضوعات دیگر به تفکیک تالارها و فعالیت ها منتشر شد.

این گزارش آماری بر اساس فعالیت های صورت گرفته در ماه های خرداد ، تیر و مرداد ۱۴۰۱ تنظیم شده که جزییات آن به تفکیک فعالیت ها و تالارهای مختلف به شرح زیر است.

* تالار اصلی و میزبانی از نزدیک به ۱۴ هزار مخاطب با دو نمایش

تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر از روز هشتم خرداد ماه تا دهم تیرماه سال ۱۴۰۱میزبان نمایش «پروین» به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی بود.

این اثر نمایشی با ظرفیت ۵۷۹ نفری تالار اصلی و قیمت بلیت ۱۰۰هزار تومان ، در مجموع ۲۷ اجرا ( بااحتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) میزبانی از ۴ هزار و ۳۳۴ تماشاگر، به فروشی معادل ۲۸۹ میلیون ۵۳۰هزار تومان دست پیدا کرد.

با پایان گرفتن این اثر نمایشی، نمایش«شکوفه های گیلاس» به نویسندگی و کارگردانی سید محمد مساوات در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه رفت که با احتساب ارائه حداقلی ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ، مجموع ۲۱ اجرا و میزبانی از ۹ هزار و ۶۰۹ تماشاگر به فروشی معادل یک میلیارد و ۳۷ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان فروش دست پیدا کرد.

"این گزارش آماری بر اساس فعالیت های صورت گرفته در ماه های خرداد ، تیر و مرداد ۱۴۰۱ تنظیم شده که جزییات آن به تفکیک فعالیت ها و تالارهای مختلف به شرح زیر است"

براین اساس نمایش «شکوفه های گیلاس» با فروش بیش از یک میلیاردی خود در مجموعه تئاتر شهر، یکی از پرتماشاگرترین و پرفروش ترین نمایش های به صحنه رفته در شهر تهران شد.

*تالار چهارسو و رشد آماری در حوزه تماشاگر و فروش

از اول خردادماه سال جاری نمایش «اسب های انباری» به نویسندگی و کارگردانی رضا کرمی زاده در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر روی صحنه رفت. این اثر نمایشی که تا روز دهم تیرماه به اجرای خود در این تالار ادامه داد، با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان، با مجموع ۲ هزار و ۸۹۲ تماشاگر به فروشی معادل ۱۲۶ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان دست پیدا کرد.

پس از اجرای عمومی این اثر نمایشی بود که نمایش «آلنده نازنین» به نویسندگی محمد صادق گلچین عارفی و کارگردانی محمد برهمنی از روز هفدهم تیرماه روی صحنه رفت . نمایشی که اجرای آن به دلیل استقبال چشمگیر مخاطبان در چند نوبت تمدید شد و در نهایت با

۴۱

اجرا و ۵ هزار و ۲۷۵ تماشاگر به فروشی معادل ۳۸۹ میلیون تومان و ۱۲۰ هزار تومان دست پیدا کرد.آنچه از آمارهای منتشر شده احصا شده، تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر نیز از خرداد تا پایان مرداد ماه سال جاری شاهد رشد کمی حضور مخاطبان بوده است.

*تالار قشقایی و میزبانی از سه اثر نمایشی مختلف

نمایش «بی چرا زندگان» به نویسندگی لیلی عاج و کارگردانی الهام شعبانی و «تب» به نویسندگی و کارگردانی رویا کاکاخانی دو اثر نمایش بودند که طی سه ماهه اول سال جاری بر اساس برنامه ریزی هایی که در این زمینه صورت گرفته بود در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۹۶ نفر روی صحنه رفتند.

بر اساس آمار رسمی احصا شده از واحد فروش مجموعه تئاتر شهر ، نمایش «بی چرا زندگان» که از روز دوم خرداد ماه تا بیستم تیر ماه سال ۱۴۰۱ روی صحنه رفت با مجموع ۳۷ اجرا و احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ، پذیرای ۲ هزار و ۹۵۴ تماشاگر با فروشی معادل ۱۲۹ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان بود.

فصل اول اجرای عمومی نمایش «تب» به کارگردانی رویا کاکاخانی نیز که از ۲۴ تیرماه تا ۲۱ مرداد ماه در تالار قشقایی تئاتر شهر میزبان مخاطبان بود با احتساب ارائه حداقلی بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان از مجموع ۲۱ اجرا ، میزبانی از یک هزار و ۹۰ مخاطب به فروشی معادل ۶۱ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان دست پیدا کرد. این در حالی است که نوبت دوم اجرای عمومی این اثر نمایشی که با درخواست گروه اجرایی و موافقت رییس مجموعه تئاتر شهر صورت گرفت از روز ششم شهریور ماه سال جاری در تالار قشقایی تئاتر شهر آغاز شده است.

نمایش «بازی بزرگ» به نویسندگی و کارگردانی زهره بهروزی نیا نیز دیگر اثر نمایشی تالار قشقایی است که از روز سی ام مرداد ماه روی صحنه رفت. این نمایش تا روز یازدهم شهریور ماه (بر اساس تازه ترین آمار هفتگی فروش و تعداد تماشاگران) با ۱۱ اجرا و میزبانی از ۹۲۳ تماشاگر به فروشی معادل ۶۰ میلیون و ۳۵۲ هزار تومان دست پیدا کرد.

"* تالار اصلی و میزبانی از نزدیک به ۱۴ هزار مخاطب با دو نمایشتالار اصلی مجموعه تئاتر شهر از روز هشتم خرداد ماه تا دهم تیرماه سال ۱۴۰۱میزبان نمایش «پروین» به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی بود"

بر اساس این گزارش نمایش «بی چرا زندگان» طی سه ماه اخیر تا زمان انتشار این گزارش رسانه ای پرمخاطب ترین نمایش به صحنه رفته در تالار قشقایی طی سه ماه گذشته بوده است.

*تالار سایه و رویکرد مدیریت تئاتر شهر برای اجرای آثار موضوعی

یکی از نکات مهم و قابل توجهی که چه در دوره قبلی و چه در دوره فعلی مدیریت مجموعه تئاتر شهر مورد توجه بوده و در آینده نیز برای تحقق آن برنامه ریزی های متفاوتی در تالارهای مختلف این مجموعه انجام گرفته ، اجرای آثاری با مضامین مرتبط با دفاع مقدس، مقاومت و باورهای اعتقادی و دینی است که یکی از جلوه های تبلور آن از خرداد ماه سال جاری در تالار سایه محقق شد.

نمایش «بهشت حکیم الله» به نویسندگی خسرو امیری و کارگردانی ویدا موسوی یکی از آثار نمایشی منتخب هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت بود که بر اساس جدول برنامه تالارهای نمایشی این مجموعه در شش ماهه سال اول ۱۴۰۱ روی صحنه رفت.

این اثر نمایشی از اول خرداد ماه در تالار سایه تئاتر شهر با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان روی صحنه رفت، روز دوشنبه سی ام خرداد ماه با مجموع ۲۲ اجرا و ۸۸۵ تماشاگر با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان و فروشی معادل ۲۴ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان به اجرای خود پایان داد

.

نمایش «یه روز دیگه » به کارگردانی نادیا فرجی هم که از روز هشتم خرداد ماه تا اول تیر ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان روی صحنه رفت با مجموع ۲۰ اجرا و ۵۴۸ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۲۲ میلیون و ۷۵ هزار تومان دست پیدا کرد

.

اجرای این اثر نمایشی از روز پنجشنبه دوم تیرماه از «کارگاه نمایش» به «تالار سایه» مجموعه انتقال یافت که تا روز جمعه هفتم مرداد ماه همزمان با اجرای پایانی این اثر نمایشی با در نظر گرفتن ظرفیت ۷۲ نفری تالار، قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان ، ۲۷ اجرا و یک هزار و ۳۶۸ تماشاگر به فروشی معادل ۵۲ میلیون و ۶۹۵ تومان دست پیدا کرد.

نمایش «الکترا» به کارگردانی فرزاد امینی نیز سومی نمایشی بود که برای اجرای در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر در نظر گرفته شده. نمایش که از روز هفتم مرداد تا بیست و یکم مرداد روی صحنه رفت و طی این مدت با مجموع ۹ اجرا با احتساب ارائه حداقلی بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان، ۴۹۸ تماشاگر و ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان فروش داشته است.براساس این گزارش نمایش «تا اون» به نویسندگی و کارگردانی هادی حوری نیز تازه ترین تئاتر تالار سایه تئاتر شهر است که از روز بیست و نهم مرداد ماه پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

براساس این گزارش طی ماه های پیش روی نیز برنامه ریزی هایی برای اجرای سایر آثار نمایشی مرتبط با موضوعات انقلابی، مقاومت و مذهبی در دیگر تالارهای نمایشی نیز صورت گرفته که جزییات آن پس از قطعی شدن تاریخ اجراها مشخص خواهد شد.

*کارگاه نمایش و پذیرایی از مخاطبان با سه نمایش

فازغ از اجرای نمایش «یه روز دیگه» به کارگردانی نادیا فرجی که پیش از اجرای در تالار سایه در کارگاه نمایش تئاتر شهر روی صحنه رفت و در بخش گزارش آماری مربوط به تالار سایه به آن اشاره شد . دو اثر نمایشی دیگر نیز در این تالار نمایشی روی صحنه رفتند. آثاری که بر اساس سیاست و برنامه ریزی دوره فعلی مدیریت مجموعه تئاتر شهر بنا دارد عمده کارهای اجرایی خود را متمرکز برمیزبانی از آثار نمایشی کند که درصد زیادی از کارگردانان آن متشکل از هنرمندانی باشند که برای اولین بار در مجموعه تئاتر شهر آثارشان را به صحنه می برند.

در همین راستا نمایش«مجلس شبیه خوانی نسوان» به کارگردانی نسیم مقدم و ارغوان راستی که پیش از این نیز در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه رفته بود، از روز ۲۲ تیر ماه تا روز هفتم مرداد ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر روی صحنه رفت که با مجموع ۱۵ اجرا و میزبانی از ۳۱۵ تماشاگر با احتساب با احتساب ارائه حداقلی بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان به فروشی معادل ۱۴ میلیون ۲۷۵ هزار تومان دست پیدا کرد.

لازم به ذکر است با پایان گرفتن اجرای عمومی این اثر نمایشی، نمایش «جانور» به کارگردانی کیانوش ایازی از روز ۲۱ مرداد ماه روی صحنه رفته که با توجه به استقبال خوب مخاطبان از اجرای این نمایش، درخواست گروه اجرایی و موافقت رئیس مجموعه تئاتر شهر همچنان به اجرای خود ادامه می دهد.

"براین اساس نمایش «شکوفه های گیلاس» با فروش بیش از یک میلیاردی خود در مجموعه تئاتر شهر، یکی از پرتماشاگرترین و پرفروش ترین نمایش های به صحنه رفته در شهر تهران شد"

*انتشار فراخوان برای اجرای عمومی آثار نمایشی در تئاتر شهر

مدیریت مجموعه تئاتر شهر بیست و یکم خرداد ماه سال ۱۴۰۱ بود که با انتشار اطلاعیه ای پیرامون نحوه دریافت آثار نمایشی متقاضی اجرا در تالارهای مختلف این مجموعه اطلاعیه‌ای را منتشر کرد

.

در این اطلاعیه هنرمندان فرهیخته و ارجمندی که متقاضی ارسال اثر در بخش «آثار حرفه‌ای» در تئاتر شهر بودند می‌توانستند از تاریخ انتشار اطلاعیه شماره ۲ تا پایان روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه فرم تقاضای اجرای نمایش در مجموعه تئاتر شهر به همراه «متن کامل نمایشنامه» را ارسال کنند.

آن دسته از هنرمندان عزیزی هم که متقاضی حضور در بخش «آثار متقاضی اولین اجرا در مجموعه تئاتر شهر» بودند می توانستند اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

پس از انتشار این فراخوان بود که بیش از ۳۰۰ اثر نمایشی و طرح به واحد هماهنگی مجموعه ارسال شد و طی آن کارشناسان شورای مشورتی تئاتر شهر تمامی این متون رو مورد بررسی قرار دادند که به تناوب از طریق واحد هماهنگی مجموعه تئاتر شهر به گروه های محترم متقاضی توضیحات لازم ارائه شده است.

آنچه برای اجرای آثار نمایشی مورد دقت وسنجش قرار گرفته است بر اساس بالاترین ظرفیت ها در حوزه کیفیت و جذب مخاطب و کمترین مسائل و حاشیه در حوزه های نظارتی است. در این چارچوب توجه به اجرای عمومی آثاری با مضامین

مطرح شده در فراخوان

نیز مورد توجه بود.

*تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر و برای برگزاری نشست های تخصصی

تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر نیز همانند ادوار گذشته فعالیت خود یکی از مهم ترین مجموعه های مرتبط با برگزاری نشست های رسانه ای و تخصصی حوزه تئاتر است که در مقاطعی هم میزبان گروه ها و هنرمندان مختلف برای برگزاری جلسات نمایشنامه خوانی بوده است.

در این چارچوب میزبانی از برگزاری،مجمع عمومی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، برگزاری آیین تکریم و نکوداشت معاون اجرایی و مدیر امور هماهنگی مجموعه تئاتر شهر، برگزاری جلسه هم اندیشی مدیرکل هنرهای نمایشی با کارکنان مجموعه تئاترشهر، برگزاری جلسه نقد و بررسی نمایش «پروین» با همراهی کانون ملی منتقدان تئار ایران، برگزاری جلسه نقد و بررسی نمایش «تب» با همراهی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، برهمین اساسن برگزاری افتتاحیه رویداد صاحبدلان با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میزبانی و اجرای نشست رسانه ای نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک با حضور دبیر جشنواره و مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری جلسه نمایشنامه «میرزا شوقی» به کارگردانی صادق خاتم پور، برگزاری و اجرای نشست رسانه ای چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با حضور دبیر جشنواره و مدیرکل هنرهای نمایشی ، برگزاری نشست خبری دست اندرکاران نمایش «پدر»، میزبانی از نشست خبری جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت از جمله برنامه هایی بوده که طی هفته های گذشته در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شده اند.آنچه در دورنمایی فعالیت های این تالار از مجموعه تئاتر شهر طی ماه های آینده مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گرفته ، تاکید بر استمرار و افزایش برگزاری جلسات نمایشنامه خوانی و اجراخوانی در قالب احیای ویژه برنامه های «عصری با نمایش» است که اجرای جلسات نمایشنامه خوانی هنرمندان پیشکسوت و نام آور تئاتر ایران در همکاری با موسسه هنرمندان پیشکسوت و همچنین جلسات نمایشنامه خوانی دیگر از جمله آنهاست و طی روزهای پیش رو جزییات آن اعلام خواهد شد.

*فعالیت های انجام گرفته در حوزه بازسازی و ترمیم ساختمان مجموعه تئاتر شهر

تئاتر شهر یکی از مهم ترین مجموعه های فرهنگی هنری کشورمان است که طی سال های اخیر در معرض آسیب ها و بحران ها متعددی قرار گرفته است. شرایطی که موجب ظهور و بروز مشکلاتی شده که هم در محیط پیرامونی و هم در محیط داخلی ، مجموعه را با چالش های جدی مواجه ساخته است.

چالش هایی که به دلیل آنچه از آن تاکنون یاد شده اهمیت توجه و تمرکز بیشتر روی این ساختمان تاریخی و دارای ثبت ملی کشورمان را دو چندان ساخته است. در این شرایط توجه به زیرساخت های روبنایی و زیربنایی این ساختمان تاریخی که در حوزه های مرتبط با تاسیسات، معماری داخلی دیگر موارد عمرانی می تواند مورد توجه قرارگیرد، از مهم ترین مباحثی است که می بایست مورد تحلیل، بررسی و اصلاح قرار گیرد. چارچوبی که هم در حوزه نرم افزار و هم در حوزه سخت افزار دربرگیرنده نکات متعددی است که در قالب های مختلف می توان روی آن تمرکز کرد.

خوشبختانه طی هفته های گذشته شاهد حضور موثر و مستمر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مجموعه های ذی ربط در این زمینه برای حل مشکلات مربوط به بازسازی بودیم که امیدواریم دستورات صادر شده در این زمینه سرآغاز اتفاقات موثری باشد.

"*تالار چهارسو و رشد آماری در حوزه تماشاگر و فروش از اول خردادماه سال جاری نمایش «اسب های انباری» به نویسندگی و کارگردانی رضا کرمی زاده در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر روی صحنه رفت"مدیریت مجموعه تئاتر شهر هم نظر به ضرورتی که در این زمینه وجود دارد، طی ماه های اخیر مکاتبات و رایزنی های متعددی را با مدیران مجموعه ها و واحد مختلف ذی ربط از جمله دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده که بتوان بر اساس آن نسبت به ترمیم و بازسازی ساختمان مجموعه تئاتر شهر اقداماتی را انجام داد.

* حفاظت از حریم تئاتر شهر در همکاری با شهرداری تهران

یکی از دیگر موضوعات بسیار مهم و استراتژیکی که از ماه های گذشته مورد توجه مقامات عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی وگردشگری و صنایع دستی، شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران، نیروی انتظامی و سایر نهادی ذی ربط بوده، بحث تعیین حریم مجموعه تئاتر شهر برای کاهش آسیب ها و بزهکاری های محیط پیرامونی بوده است.

این فرآیند زمانی شکل جدی تری به خود گرفت که در اواخرخرداد ماه ضوابط و مقررات حفاظتی عرصه و حریم تئاتر شهر توسط کارشناسان فنی کمیته تعیین حریم آثار تاریخی کشور در وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تعیین و به سید محمد جواد طاهری مدیریت مجموعه تئاتر شهر ابلاغ شد

.

پس از این ابلاغیه بود که با حضور دکترمحمدمهدی اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه تئاتر شهر موضوع حریم تئاتر شهر به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد توجه قرار گرفت.

حسب این بازدید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و اشاره بر اینکه مجموعه تئاتر شهر، تالار وحدت، برج آزادی ودیگر مجموعه‌ها، شناسنامه‌های فرهنگی و هنری شهر هستند که نگهداری و ارتقا آن‌ها رویکرد اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره جدید است، به ضرورت حفظ حریم مجموعه تئاتر شهر با در نظر گرفتن بحث محدوده و حفظ حریم تئاتر شهر با همکاری شهرداری تهران تاکید شد.

وزیرفرهنگ در این دیدار تاکید کرد: بحث بازسازی داخلی هم نکته بسیار مهمی است که باید با تمرکز روی بخش عمرانی خودمان و تحت نظارت معاونت هنری انجام شود. ما سعی می‌کنیم تا با طرح مساله در دولت، خارج از بودجه‌های وزارتخانه، بودجه‌ای متمرکز به منظور ارتقا مجموعه اختصاص دهیم.

خوشبختانه در آستانه پنجاهمین سالگرد تاسیس تئاتر شهر، تصمیمات اساسی برای بازسازی و تعمیرات اساسی این مجموعه ثبت شده در فهرست میراث ملی گرفته شده است

.

مدیریت مجموعه تئاتر شهر پس از این دیدار بود که بنا به تاکیدات فراوان مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور هنری و اداره کل هنرهای نمایشی پس از بازدیدی که در هفته های اخیر از تئاتر شهر به عمل اوردند، نهایت تلاش خود را انجام داده تا در این زمینه شاهد عملیات اجرایی برای بهبود وضعیت پیرامونی مجموعه باشیم.

در این راستا طی روزهای گذشته و همزمان با هفته دولت کارگروهی با حضور رئیس مجموعه تئاتر شهر (به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )، نماینده محترم دادستانی، مدیران ارشد شهرداری منطقه ۱۱ تهران ( به نمایندگی از شهرداری تهران )، مدیران سازمان زیبا سازی شهر تهران ، تعدادی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران، نیروی انتظامی و سایر مجموعه های مرتبط با موضوع تعیین حریم تئاتر شهر تشکیل شده که خوشبختانه دربرگیرنده نتایج مطلوبی بوده و به زودی جزییات آن نیز اعلام خواهد شد.

امید است با بهره مندی از آنچه به واسطه عنایات ویژه مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر اسماعیلی، جناب آقای سالاری معاونت محترم امور هنری ، جناب آقای دکتر نظری مدیرکل هنرهای نمایشی و سایر مجموعه های مرتبط با این فرآیند از جمله شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر زاکانی، اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران، معاون محترم میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی، مدیرکل محترم میراث فرهنگی ، گردشگری استان تهران و همکاران تلاشگرشان، نیروی محترم انتظامی و همراهی بسیاری از عزیزان هرچه زودترشاهد ایجاد محیطی امن و فرهنگی برای تمامی شهروندان عزیز تهران، تماشاگران فرهیخته تئاتر و هنرمندان عزیز هنرهای نمایشی باشیم.

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
ایسنا - ۸ شهریور ۱۴۰۱
آفتاب - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز