‌4 ماه تولیدات اصلی شرکت متوقف بود

ایلنا - ۶ اسفند ۱۳۸۹

شرایط تولید تلویزیون برای پارس الکتریک مناسب نیست به همین دلیل شرکت مذاکراتی را با کارخانه‌های مطرح خارجی انجام داده است تا در این زمینه همکاری مشترکی انجام شود. ایلنا: رییس شورای اسلامی کار، کارخانجات پارس الکتریک گفت: حدود ۴ ماه است که تولیدات اصلی این واحد شامل تلویزیون و رادیو پخش خودرو متوقف شده‌است. داود قادری درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: البته واحدهای دیگر کارخانجات پارس الکتریک از جمله کارگاه پلاستیک درحال فعالیت هستند. دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه خبر مربوطه به تعطیلی شرکت کارخانجات پارس الکتریک باعث تجمع کارگران این واحد شد،اظهار داشت: با توضیحات شورای اسلامی کار، کارگران قانع شده و به تجمع پایان دادند. وی با اشاره به اینکه تعدادی از تلویزیون‌های تولیدی شرکت تاکنون به فروش نرفته است، اظهار داشت: شرایط تولید تلویزیون برای پارس الکتریک مناسب نیست به همین دلیل شرکت مذاکراتی را با کارخانه‌های مطرح خارجی انجام داده است تا در این زمینه همکاری مشترکی انجام شود.

"شرایط تولید تلویزیون برای پارس الکتریک مناسب نیست به همین دلیل شرکت مذاکراتی را با کارخانه‌های مطرح خارجی انجام داده است تا در این زمینه همکاری مشترکی انجام شود"قادری گفت: در تولید رادیو پخش خودرو نیز وقفه‌ای ایجاد شده بود اما مشکلات مرتفع و درحال آماده‌سازی برای تولید هستیم. پایان پیام

منابع خبر