قدیمی ترن عکس از آرامگاه ابن سینا

قدیمی ترن عکس از آرامگاه ابن سینا
فردا
فردا - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

جوان و تاریخ: در جلد اول جشن‌نامه ابن سینا، تالیف دکتر ذبیح الله صفا در مورد محل دفت بوعلی سینا و آرامگاه قدیمی وی آمده است:

منابع خبر