چند نرخی شدن قیمت تخم مرغ در بازار! /تخم مرغ به شانه‌ای ۹۰۰۰ تومان رسید!

توزيع روزانه نزديك به60 تن تخم مرغ در بازار
خبرگزاری جمهوری اسلامی
شفاف - ۱۷ مهر ۱۳۹۰

شفاف: در روزهایی که گرانی کالاهای اساسی، فشار اقتصادی زیادی را بر مردم وارد می‌کند، قیمت تخم مرغ هم خبر ساز شده است. هر چند که امروز خبرگزاری فارس، خبر از کاهش ۸۰۰ تومانی قیمت هر شانه تخم مرغ داد و نوشت:" جو روانی واردات تخم مرغ قیمت هر شانه تخم‌مرغ را از ۷۸۰۰تومان سه روز گذشته به ۷۰۰۰ تومان در هر شانه در میادین کاهش داده در حالی که کار‌شناسان ادامه و پایداری این کاهش را منوط به حمایت از تولید داخل می‌دانند"، اما مشاهدات می‌دانی خبرنگار شفاف نشان می‌دهد که در برخی نواحی تهران، تخم مرغ تا شانه‌ای ۹۰۰۰ تومان نیز به فروش می‌رسد و هیچ کنترلی بر قیمت آن وجود ندارد

منابع خبر