روحانی: بررسی صلاحیت‌ها در وزارت اطلاعات بی‌طرفانه باشد

روحانی به وزارت اطلاعات رفت: در بررسی صلاحیت‌ها جناحی عمل نکنید
کلمه
صدای آلمان - ۱ دی ۱۳۹۴

رئیس‌جمهور ایران از وزارت اطلاعات خواست در بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات "کاملا بی‌طرف" باشد. این وزارت‌خانه یکی از مراجع چهارگانه برای تصمیم‌گیری درباره صلاحیت داوطلبان محسوب می‌شود

منابع خبر