مسابقات دو «نابینا و کم بینایان» درشیراز

خبرگزاری فارس - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
منابع خبر
مسابقات دو «نابینا و کم بینایان» درشیراز خبرگزاری فارس - ۱۷ آبان ۱۳۹۸