کاروانسرای تاریخی خوی ثبت جهانی می شود

کاروانسرای تاریخی خوی ثبت جهانی می شود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۴ مهر ۱۴۰۰دریافت ۱۳ MB

منابع خبر