سیلاب و آبگرفتگی در شهر قم

سیلاب و آبگرفتگی در شهر قم
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹منابع خبر
موضوعات مرتبط: شهر قم سیلاب

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹