نبرد مار سمی با آفتاب پرست + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۱ فروردین ۱۴۰۱یک آفتاب پرست در نبرد با مار سمی شکست خورد و در نهایت شکار مار سمی شد. در ادامه فیلمی از نبرد آفتاب پرست با مار سمی را مشاهده می کنید.  

 

کد ویدیو دانلود

فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱ فروردین ۱۴۰۱

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱ فروردین ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۱ فروردین ۱۴۰۱