۲۰:۲۲ - حمایت یک بانک از مراسم ازدواج دانشجویی

20:22 - حمایت یک بانک از مراسم ازدواج دانشجویی
خبر خونه
خبر خونه - ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

به گزارش ایسنا، مسئول امور خیریه بانک سامان در این باره گفت: در این مراسم، بانک سامان به عنوان یکی از حامیان اصلی، مبلغی را برای تامین هزینه ازدواج و جهیزیه این زوج‌ها اختصاص داد.

فرشته ضرابیه تصریح کرد: بانک سامان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود، در زمینه حمایت از رویدادها و فعالیت‌های مختلف اجتماعی، آموزشی و درمانی با مراکز خیریه همکاری می‌کند.

گفتنی است موسسه خیریه آراسته در حال حاضر حدود ۱۸۵ دانشجو و دانش‌آموز ممتاز و نخبه را تحت حمایت خود دارد

منابع خبر