چالش های ارزیابی و بهبود در آموزش عالی مجازی بررسی می شود

چالش های ارزیابی و بهبود در آموزش عالی مجازی بررسی می شود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۹ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی فراخوان داد محورهایی این کنفرانس به شرح زیر است:

تحلیل ساختار و سازوکارهای سیاستگذاری (آموزشی، پژوهشی و…) در نظام آموزش عالی کشور و رابطه آنها با ارزیابی و بهبود کیفیت، روندها و روش‌های ارزیابی و بهبود کیفیت در دانشگاه‌ها و نقش مدیریت دانشگاه‌ها در آنها، تجارب داخلی و جهانی در زمینه نظارت، ارزیابی و تضمین نظام‌ها و زیر نظام‌های آموزش عالی و نقش و رتبه بندی در بهبود کیفیت آنها، معیارها، ملاک‌ها و نشانگرهای مورد استفاده در ارزیابی کیفیت آموزشی و پژوهشی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور، عملکرد مراکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه‌ها و هیأت‌های نظارت استانی آموزش عالی کشور، آمایش آموزش عالی کشور (مدیریت استانی مؤسسات آموزش عالی کشور) و تأثیر آن بر مقوله ارزیابی و بهبود کیفیت، چالش‌های ارزیابی و بهبود در آموزش عالی الکترونیکی، پیامدهای پاندمی

کووید
۱۹ در آموزش عالی و تأثیرات آن بر بازنگری در رویه‌های ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی می‌پردازد.

دکتر رحمت صادقی رئیس کنفرانس و دکتر جمال سلیمی دبیر علمی و دکتر ناصر شیربیگی دبیر اجرایی این همایش هستند.

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی کنفرانس به نشانی https://conf.uok.ac.ir/۱۵thqaus/Default.aspx?Lang=fa مراجعه و یا با پست الکترونیکی seqas۲۰۲۰gmail.com مکاتبه کنند. آخرین مهلت دریافت اصل مقاله پایان خرداد ۱۴۰۰ است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ اسفند ۱۳۹۹