تهرانی‌ها ۶ برابر وزنشان زباله تولید می‌کنند

خبر آنلاین - ۲ آذر ۱۳۸۸

جامعه > شهری  - معاون تحقیق و توسعه ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت:هر فرد تهرانی سالیانه حدود ۶ برابر وزن خود زباله تولید می‌کند.  ایسنا نوشت:  مهندس امیر حسن جعفری ورامینی معاون تحقیق و توسعه ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خاطرنشان کرد: مطابق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی وضعیت هوا فقط یک روز در سال می‌تواند در وضعیت ناسالم قرار گیرد، در حالیکه تعداد روزهای ناسالم در سال ۱۳۸۶ برابر با ۲۵ روز و در سال ۱۳۸۷ برابربا ۵۱ روز بوده است.همچنین وی در ادامه با اشاره به اینکه خسارات ناشی از آلودگی هوا ۷/۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ (بالاتر از بودجه تبصره ۱۳ و معادل واردات بنزین) بوده است گفت: با روند موجود این خسارت رقمی معادل ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ خواهد بود.معاون تحقیق و توسعه ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در این نشست در ارتباط با وضعیت تولید پسماند در تهران گفت: روزانه بیش از ۷ هزار تن زباله تولید می‌شود که حدود ۷۰ درصد زباله تر (مواد فساد پذیر) و ۳۰ درصد زباله خشک است همچنین وی ارزش تقریبی زائدات تولیدی در تهران را بیش از ۱۸۰ میلیون تومان در روز برآورد کرد.وی در ادامه نیز با بیان اینکه در تهران متوسط سرانه زباله ۳۲۰ کیلوگرم است افزود: هر فرد تهرانی سالیانه حدود ۶ برابر وزن خود زباله تولید می‌کند که میزان تولید پسماندهای جامد در مناطق شهری تهران در طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ رشدی نزدیک به ۱/۱ درصد داشته است

منابع خبر