ورود حجت الاسلام حسن روحانی به نهاد ریاست جمهوری

دوران ریاست جمهوری حسن روحانی آغاز شد

بی بی سی فارسی
جهان نیوز - ۱۲ مرداد ۱۳۹۲

ورود حجت الاسلام حسن روحانی به نهاد ریاست جمهوری .

منابع خبر