پورموسوی:/ جدایی زهیوی، بیت سعید و طیبی منتفی است

ورزش ۳ - ۱۴ دی ۱۳۹۵

سرمربی بومی استقلال خوزستان می گوید تنها در صورت پیشنهاد خارجی با جدایی بازیکنانش موافقت می کند

منابع خبر