عباس امیری فر ، رئیس شورای فرهنگی دولت بازداشت شد

بازداشت امیری فر توسط دادگاه ویژه روحانیت
عصر ایران
رادیو فردا - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

 عباس امیری فر، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری و دبیر کل « جامعه وعاظ ولایی» یکشنبه شب بدستور دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. عباس امیری فر از نزدیکان اسفندیار رحیم مشائی ، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد است. سایت مشرق نیوز ، اتهامهای رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری را مشارکت در تهیه و توزیع سی دی فیلم « ظهور بسیار نزدیک است» ، توهین و ایراد اتهام علیه برخی شخصیتها و گروههای سیاسی عنوان کرده است. دفتر ریاست جمهوری و آقای رحیم مشایی تا کنون واکنشی به بازداشت عباس امیری فر نشان نداده اند

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

پیک ایران - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
رادیو فردا - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
خبرگزاری مهر - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰