انتظار از شما بیشتر بود آقای حیدری و خانم شریفی مقدم!

انتظار از شما بیشتر بود آقای حیدری و خانم شریفی مقدم!
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۴ آذر ۱۳۹۹

المیرا شریفی مقدم که در گفت و گوهای خبری  با مسوولان درجه دو با طعنه و کنایه و آمار و ارقام در نفش یک قهرمان ظاهر می شود و انصافا این کار را هم خوب انجام می دهد در برابر قالیباف بیشتر محو سخنان رییس مجلس بود.
مرتضی حیدری هم که بیشتر از گذشته حرف می زد و سعی می کرد خیلی شیک و مجلسی سوالاتش را مطرح کند و پاسخ بشنود.

حیدری حتی بعضی جاها که رییس مجلس در حال پاسخ به سوال شریفی مقدم بود سوالاتی غیر مرتبط طرح می کرد که حتی پاسخ سوال شریفی مقدم نیمه تمام می ماند. مثل بحث هدفمندی یارانه ها که شریفی مقدم مجبور شد پس از طرح سوال در بار اول پس از سوال غیرمرتبط حیدری دوباره سوالش را تکرار کند و بگوید «مردم نگران قطع شدن یارانه های نقدی باشند یا نباشند؟»
در ادامه هم بیشتر این قالبیاف بود که خندان و پیروزمندانه و بدون رقیب، مستقیم و غیر مستقیم و بعضا با نیش و کنایه دولت را می نواخت و از برنامه های خوب مجلس سخن می گفت.
واقعیتش پنج شنبه شب آنچه از تلویزیون پخش شد بیشتر مرا یاد برنامه های تبلیغاتی و سفارشی کاندیداهای ریاست جمهوری در زمان انتخابات می انداخت نه یک گفت و گوی چالشی با رییس مجلس.
از المیرا شریفی مقدم و مرتضی حیدری -با وجود تمام محدودیت های احتمالی شان- انتظار بیشتری بود؛ نه آنچه ما دیدیم.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۱۴ آذر ۱۳۹۹