آمریکا در بکارگیری قدرت ناتوان است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آمریکا امروز در داشتن قدرت ناتوان نیست بلکه در بکارگیری قدرت ناتوان است و می‌توان گفت که آمریکا تدبیر بکارگیری این قدرت را ندارد و شرایط بکارگیری را نمی تواند برای خود حاصل کند

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸