۱۰۰ میلیارد تومان برای جداسازی آب فضای سبز یزد نیاز است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

یزد- ایرنا - رئیس شورای شهر یزد با بیان اینکه برای جداسازی آب فضای‌سبز از شرب افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است،گفت: شهرداری و شورا به تنهایی قادر به تامین این مبلغ نیستند و خواهان کمک وزارت نیرو در این مورد شد

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸