نشست دادگاه انگلیس درباره شکایت بانک ملت

تابناک - ۵ فروردین ۱۳۹۴

دادگاه عالی انگلیس در حال رسیدگی به شکایت مطرح شده از سوی بانک ملت ایران علیه وزارت دارایی انگلیس، به دلیل خسارت سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت این کشور است

منابع خبر
شکایت بانک ملت از وزارت دارایی انگلیس خبرگزاری دانشجو - ۵ فروردین ۱۳۹۴