مجلس نمایندگان آمریکا دولت اوباما را از اعزام نیروی رزمی به عراق منع کرد

رادیو فردا - ۳ مرداد ۱۳۹۳

مجلس نمایندگان آمریکا اعزام سربازان این کشور را به عراق برای شرکت در "عملیات دراز مدت رزمی"  بدون اجازه کنگره منع کرد.  این طرح با اکثریت قاطع ۳۷۰ موافق در برابر  ۴۰ مخالف تصویب شد. این طرح باید در مجلس سنا نیز بررسی شود اما حتی در صورت تصویب در کنگره باز هم به دلیل تفکیک اختیارات قوای مجریه و مقننه در نظام سیاسی آمریکا اجرای آن برای رئیس جمهور الزامی نیست ولی تصویب آن می تواند رئیس جمهوری را برای تصمیم گیری در این مورد زیر فشاربگذارد. دولت اوباما بیش از ۸۰۰ سرباز را برای حفاظت از سفارت این کشور و مشاوره و کمک به ارتش عراق در جنگ با داعش به بغداد فرستاده اما اعزام نیرو برای عملیات رزمی را رد کرده است.   .

منابع خبر