وضعیت بستری و فوتی استان‌ها در هفته ۹۴ اپیدمی کرونا

وضعیت بستری و فوتی استان‌ها در هفته ۹۴ اپیدمی کرونا
باشگاه خبرنگاران
باشگاه خبرنگاران - ۲۰ آذر ۱۴۰۰

بر این اساس تاکنون ۸۵ درصد جمعیت هدف بالای ۱۲ سال دوز اول را تزریق کرده‌اند و پوشش کامل واکسیناسیون در جمعیت هدف به ۷۱ درصد رسیده است.

با عبور کشور از موج پنجم کرونا، تعداد شهرستان‌های قرمز مجددا به صفر رسید.

هم‌اکنون شهرستان‌های اشنویه (آذربایجان غربی)، طبس، نهبندان (خراسان جنوبی)، بافت، زرند، سیرجان (کرمان)، بافق، بهاباد (یزد) در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند.

روند اپیدمی در کشور

در عین حال بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر مصادف با هفته ۹۴ اپیدمی در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۲۰۲۸۱ بوده که حدود ۵ هزار مورد سرپایی کاهش داشتیم، تعداد موارد بستری جدید مورد ۴۳۴۸ بوده که حدود ۴۸۱ مورد کاهش داشته است، همچنین تعداد موارد فوتی جدید ۵۶۶ مورد بوده که ۹۲ مورد کاهش پیدا کرده است.

مرور روند همه‌گیری در استان‌های کشور در هفته دوم آذر ماه

تهران

در استان تهران در هفته اول آذر ماه، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، ۷۳۶ مورد، تعداد موارد بستری جدید ۶۹۵ مورد و تعداد موارد فوتی جدید ۸۶ نفر بوده و میزان بستری و فوت ایستا و بروز بستری و فوت در حد متوسط کشور است.

ایلام

در این هفته روند بستری ایستا و موارد فوت استان اندکی افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری همچنان در بالاترین میزان نسبت به متوسط کشور قرار دارد و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت روند ایستا داشته است. بروز موارد بستری و فوت از متوسط کشور بالاتر  است.

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر افزایش بستری و  افزایش بارز موارد فوت مشاهده می‌شود،  بروز موارد بستری ومرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.

سمنان

در هفته اخیر روند بستری و فوت کاهشی بوده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان متوسط کشور بالاتر است.

آذربایجان غربی

 در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشوری بیشتر است.

یزد

در هفته اخیر موارد  بستری ایستا و  موارد فوت کاهش پیدا است.

"میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان متوسط کشور بالاتر است.آذربایجان غربی در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است"میزان موارد بستری  و مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری بیشتر از متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان در حد متوسط کشور است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است، بروز موارد بستری و مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر رفته است.

قزوین

موارد بستری استان ایستا بوده و فوت روند نزولی داشته است. بروز موارد بستری و مرگ و میر از حد متوسط کشور بیشتر است.

مازندران

در هفته اخیر برای چندمین هفته متوالی ایستایی روند بستری و موارد فوت استان مشاهده می‌شود. میزان بروز موارد بستری بیش از حد متوسط کشور شده و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری کاهش  و موارد فوت استان افزایش را نشان می‌دهد. میزان بروز بستری کمی بیشتر از متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است.

بروز موارد بستری و مرگ و میر استان هنوز از متوسط کشور بالاتر است.

همدان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت ایستا بوده است. بروز موارد بستری و مرگ و میر  از متوسط کشور بیشتر است.

چهارمحال  بختیاری

روند بستری و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

گیلان

در هفته اخیر روند بستری افزایش و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

زنجان

در هفته اخیر روند کاهشی بستری و موارد فوت استان مشاهده می‌شود. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور  شده و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است.

"بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشوری بیشتر است.یزددر هفته اخیر موارد  بستری ایستا و  موارد فوت کاهش پیدا است"بروز موارد بستری معادل متوسط کشور شده و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.

لرستان

موارد بستری کاهش یافته و موارد فوت استان صعود شده است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.

خراسان رضوی

روند بستری افزایش مختصر  و موارد فوت کاهش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری استان و میزان مرگ و میر معادل متوسط کشور شده است.

فارس

در این هفته موارد بستری روندی ایستا داشته است و در موارد فوت روندی نزولی مشاهده می‌شود. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بالاتر است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان روندی نزولی داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور  مختصری پایین تر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.

البرز

در هفته اخیر کاهش روند بستری و موارد فوت استان ملاحظه می‌شود.

بروز موارد بستری  و میزان مرگ و میر کمتر از متوسط کشور شده است.

مرکزی

روند بستری کاهش و موارد فوت استان در هفته اخیر افزایش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

بوشهر

روند موارد بستری و موارد فوت استان افزایش داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان بستری از متوسط کشور کمتر است.

اصفهان

روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان در این هفته ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر معادل  متوسط کشور شده است.

گلستان

روند بستری و فوت افزایش یافته است. میزان بروز بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

قم

در هفته اخیر کاهش موارد بستری و افزایش فوت استان مشاهده می‌شود.

"میزان موارد بستری  و مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.خراسان شمالیدر هفته اخیر روند بستری و موارد فوت کاهش یافته است"بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.

هرمزگان

موارد بستری ایستا و فوت استان در هفته اخیر کاهش  را نشان می‌دهد. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری  و موارد فوت ایستا بوده است. میزان بروز بیماران بستری و مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

خوزستان

موارد بستری و موارد فوت کاهش  را  نشان می‌دهد. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

انتهای پیام/

منابع خبر

اخبار مرتبط