تا پایان سال ۹۳ لیگ یکی ها هم باید آکادمی داشته باشند!

گل دات کام - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

قصرشیرین - رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: گمرکات مرزی بعنوان ویترین کشور در حوزه صادرات و واردات کالا باید از زیر ساخت ها و امکانات مناسب برخوردار باشند.

منابع خبر