برق مناطقی از پایتخت بنگلادش دوباره وصل شد.

رادیو فردا - ۱۰ آبان ۱۳۹۳

به دنبال قطع سراسری شبکه برق در بنگلادش، جریان برق در  مناطقی از داکا، پایتخت، دوباره وصل شده است. روز شنبه به علت نقص فنی در شبکه انتقال برق از هند به بنگلادش، جریان برق در سراسر این کشور قطع شد و فرودگاه ها، بیمارستان ها و خدمات اورژانس ناچار به استفاده از ژنراتورهای برق شدند. 

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز