بهادری جهرمی: دیوار بین دولت و مردم برداشته شد

بهادری جهرمی: دیوار بین دولت و مردم برداشته شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۵ آذر ۱۴۰۱دریافت ۸ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: بهادری جهرمی دیوار

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز