آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج

جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

با بازشدن مجدد درهای بانکها به روی زوجین برای پرداخت وام ازدواج که با تذکر دولت به بانک مرکزی به منظور تعیین راهکاری برای برطرف کردن موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان اتفاق افتاد اکنون حدود شش ماهی است که این روند از سر گرفته شده و بررسی پرداخت ها در شبکه بانکی نشان می دهد که داوطلبان واجد شرایط با طی مراحل قانونی و تعیین شده از سوی بانک مرکزی موفق به دریافت وام ازدواج می شوند.

منابع خبر