تزریق بیش از ۱۸.۵ میلیون دز سوم واکسن کرونا در کشور

تزریق بیش از ۱۸.۵ میلیون دز سوم واکسن کرونا در کشور
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش

خبرآنلاین، تا کنون ۶۰ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۲۳۰ نفر دُز اول، ۵۴ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۲۵۰ نفر دُز دوم و ۱۸ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۷۸۸ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۳۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۲۶۸ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته ۷۹۰ هزار و ۸۵۴ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۴۷۲۳۳

منابع خبر

اخبار مرتبط