تشییع و تدفین شهید خلبان «محمدجواد بای» - رامیان

باشگاه خبرنگاران - ۴ خرداد ۱۴۰۱
منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
باشگاه خبرنگاران - ۴ خرداد ۱۴۰۱