وزیر۱۴ مارسی: اگر حزب الله نبود، نخست وزیر لبنان استعفا کرده بود

وزیر کشور ترکیه استعفا کرد
خدمت
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

بیروت – ایرنا- « رشید درباس» وزیر امور اجتماعی و از اعضای گروه ۱۴ مارس اعتراف کرد که اگر حزب الله نبود، « تمام سلام» نخست وزیر دولت لبنان تاکنون استعفا کرده بود.

منابع خبر
وزیر کشور ترکیه استعفا داد... پیک ایران - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
وزیر کشور ترکیه استعفا داد رادیو فردا - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
وزیر کشور ترکیه استعفا داد خبرگزاری میزان - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
وزیر کشور ترکیه استعفا کرد خدمت - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
وزیر کشور ترکیه استعفا کرد الف - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
وزیر کشور ترکیه استعفا کرد خبرگزاری فارس - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
وزیر کشور ترکیه استعفا کرد تابناک - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
وزیر کشور ترکیه استعفا کرد خبرگزاری دانشجو - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
استعفای وزیر کشور ترکیه عصر ایران - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵