جمله عجیبی که مرد جوان قبل از خودکشی روی دیوار نوشته بود!

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
منابع خبر