مصر تونل‌ها را در مرز با غزه به آب بست

بی بی سی فارسی - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴

ایرنا:ابو محمد فلسطینی مالک یکی از تونل ها گفت: ارتش مصر از ساعت یک بامداد امروز اقدام به هدایت مقادیر زیادی آب دریای مدیترانه به لوله های بزرگی که صدها سوراخ دارند وپیش از این در داخل سنگرهایی در مجاورت تونل ها در سرتا سر مرز مصر ونوار غزه کار گذاشته شده اند کرد.

به گزارش  پایگاه خبری فلسطین الیوم،ابو محمد افزود: مقادیر زیادی آب وارد دهها تونل که از آن برای قاچاق مواد غذایی، دارویی و مواد اولیه ساختمان سازی از کشور مصر به نوار غزه استفاده می گرفت شد به طوری که صاحبان برخی تونل ها از پمپ هایی برای بیرون کشیدن آب داخل تونل ها جهت جلوگیری از تخریب آن استفاده کردند.

بر اساس این گزارش، بعید است که صاحبان تونل ها بتوانند آبی را که ارتش مصر وارد تونل هایشان کرده به دلیل حجم زیاد آن وضعف عملکرد پمپ های مورد استفاده بیرون بکشند واین یعنی تخریب کامل تونل ها پس از چند ساعت دیگر.

ابو سائد مالک تونل مرزی که برای قاچاق سیمان از آن استفاده می شود گفت: ارتش مصر از صبح امروز آب زیادی از دریای مدیترانه با لوله های بزرگی که چند هفته قبل در مرز خود کار گذاشته بود وارد تونل ها کرد .

ابو سائد گفت: برخی تونل های دور افتاده در همان ساعت های اولیه به طور جزیی ویران شد وپیش بینی می شود تا ساعت های آتی به طور کلی تخریب شود.

وی افزود: ورود حجم بالای آب دریای مدیترانه به داخل تونل ها منجر به تخریب بیشتر تونل ها خواهد شد.

یک منبع امنیتی فلسطینی در ۲ سپتامبر گفت: ارتش مصر اقدام به لوله گذاری های بزرگ در داخل یک سنگر که در سرتاسر مرز مصر ونوار غزه کشیده شده است کرد.

این منبع امنیتی فلسطین هدف ارتش مصر از لوله گذاری های بزرگ را تخریب تونل های قاچاق موجود در مرز مصر و غزه از طریق پرکردن آن با آب دریای مدیترانه عنوان کرد.

ارتش مصر درباره ساز و کار تخریب تونل ها گفت: مقادیر زیادی از آب دریای مدیترانه را با لوله های بزرگی که هرکدام آنها صدها سوراخ دارند ومنجر به از بین رفتن شن ها می شوند در مجاورت تونل ها کار گذاشتیم که در مدت کوتاهی آب به داخل تونل ها رسیده آنها را به طور کلی و سریع تخریب می کنند.

مسوول آب نوار نوار غزه هشدار داد اقدام مقام های مصری به ایجاد کانال آبی در مرز خود با نوار غزه تهدید خطرناکی برای امنیت ملی آبی مصری ها و فلسطینی ها به یک میزان می باشد زیرا هر دو از آبهای زیر زمینی استفاده می کنند

منابع خبر